پنجره 2جداره یو پی وی سی, خرید پنجره 2جداره ارزان و مناسب, فروش پنجره یو پی وی سی رنگی, شرکت درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی, پنجره دوجداره ویستا بست

نوشته‌ها

پنجره دوجداره

یو پی وی سی چیست

یو پی وی سی چیست از گروه مواد مصنوعي Unplasticised poly vinyl chloride (u.p.v.c) است. اين ماده كه نخستين بار در سال 1912 توليد آزمايشگاهي شد بر پايه سنگ نمك و نفت تشكيل شده كه طي فرآيندي شيميايي و پس ازگذار از چندين مرحله به پودري سفيد رنگ…