پنجره یو پی وی سی دوجداره, خرید پنجره یو پی وی سی عایق, شرکت سازنده پنجره یو پی وی سی, فروش و نصب پنجره دوجداره, قیمت درب و پنجره 2جداره

نوشته‌ها

پنجره دوجداره

یو پی وی سی چیست

یو پی وی سی چیست از گروه مواد مصنوعي Unplasticised poly vinyl chloride (u.p.v.c) است. اين ماده كه نخستين بار در سال 1912 توليد آزمايشگاهي شد بر پايه سنگ نمك و نفت تشكيل شده كه طي فرآيندي شيميايي و پس ازگذار از چندين مرحله به پودري سفيد رنگ…