اندازه گیری پنجره, شرکت نصب درب 2جداره, فروش پنجره 2جداره, خرید درب چندجداره یو پی وی سی, قیمت درب و پنجره یو پی وی سی عایق

نوشته‌ها

پنجره یو پی وی سی

طریقه اندازه گیری پنجره

طریقه اندازه گیری پنجره اندازه گیر موظف است پس از طراحی در یا پنجره و اندازه گیري دقیق محل نصب آن، تمامی نقشه ها را با حالت هاي بازشو موردنظر شامل راست بازشو  یا  چپ بازشو کنترل کرده و سپس به تایید کارفرما برساند تا از هر گونه اشتباه جلوگ…