معایب شیشه پنجره دوجداره سنتی و صنعتی

شیشه دوجداره

معایب شیشه پنجره دوجداره سنتی و صنعتی

شیشه ها در ابتدا بصورت سنتی و غیر صنعتی تولید می شدند و از کیفیت لازم برخوردار نبودند اما همگام با دستیابی به تکنولوژی در چند دهه اخیر، پیشرفت قابل چشمگیری در صنعت ساخت شیشه های دو جداره بوجود آمد که باعث شد معایب شیشه پنجره دوجداره سنتی و صنعتی کاملا اصلاح گردد.

تولید شیشه

با توجه به پیشرفت روزافزون در صنعت پنجره دوجداره upvc و شیشه دوجداره و مصرف بالای این ۲ کالا، ضرورت این پیدا شده است که مصرف کننده عزیز بتواند شیشه دوجداره صنعتی گازدار را از شیشه دوجداره غیر استاندارد تشخیص دهد. بطور کلی شيشه پنجره دوجداره به دو شيوه صنعتی و غیر صنعتی توليد میشوند که می توان گفت فرآيند توليد در هر دو شيوه روند مشابهی را طی ميکند. فرآيند توليد شيشه پنجره دوجداره در ابتدای کار بسيار آسان و ساده به نظر ميرسد اما برای رسیدن به بهترین نتيجه به دقت ويژه ای در تمامی مراحل ساخت نياز است.

معایب شیشه پنجره دوجداره سنتی و صنعتی

• مه آلودگی داخل دو لایه شیشه

• عدم چسبندگی لازم لایه های شیشه به فاصله گذار به دلیل پرس نشدن

• قرار گرفتن رطوبت گیر در مجاورت هوا و از دست رفتن خاصیت رطوبت گیری آن

• عدم یکنواختی عایق ثانویه و قابلیت نفوذ هوا به داخل دو لایه شیشه

شیشه دوجداره صنعتی با گاز ارگون

در اولين مرحله توليد، يعنی مرحله برش، دوجداره شيشه بايد کاملاً هم اندازه بريده شوند تا بتوانند به درستی در فريم قرار گيرند. دقت مورد نياز حداقل يک ميلمتر است که در توليد با روشهای دستی اين ميزان دقت وجود ندارد. نگهداری و ميزان مناسب تزريق ماده رطوبت گير به داخل پروفيل آلومينيومی بايد تحت شرايط کنترل شده ای انجام گيرد که امکان تحقق اين امر در کارگاههای غیر صنعتی ميسر نيست. برای اينکه سطح داخلی شيشه پنجره دوجداره عرق نکند يا کدر نشود بايد هوا، رطوبت و آلودگی در آن نفوذ نکند. با دوجداره کردن اصولی و استفاده صحيح از چسبهای اوليه و ثانويه ميتوان از نفوذ هوا، رطوبت و آلودگی به محفظه بين دوجداره جلوگيری کرد. اين امر فقط توسط دستگاههای اتوماتيک امکان پذير است. زيرا اين ماشين آلات قادرند تا با اعمال فشار يکنواخت به روی دوجداره در هنگام چسب زنی ، فاصله ومرزهای مابين جداره ها و پروفيل آلومينيومی را پوشانده تا در طی زمان باز نشود. همچنين ترکيب موادی که جهت عايق بندی و چسب زنی استفاده میشوند بايدهمواره تحت کنترل باشد که اين امر در کارگاههای غیر صنعتی قابل اجرا نيست. و از معایب شیشه پنجره دوجداره سنتی و صنعتی محسوب می گردد, درواقع شيشه پنجره دوجداره توليد شده به شيوه صنعتی و استاندارد با شيشه دوجداره ای که به صورت غیر صنعتی و در کارگاه های کوچک تهيه مي شود در ابتدا از لحاظ ظاهری تفاوت عمده ای ندارد. اما با گذشت زمان معایب شیشه پنجره دوجداره سنتی و صنعتی آشکار ميشود که در نهايت چاره ای به جز تعويض کامل شيشه پنجره دوجداره وجود ندارد.