شیشه های چند جداره صنعتی

آلودگی صوتی و اثرات زیان آور آن در واکنش اجتماعی و سلامتی شهروندان به خوبی قابل مشاهده است. فاصله مناسب بین دو لایه شیشه و تزریق گاز به داخل آن شدت آلودگی صوتی در فضای داخل ساختمان را به ۳۰ تا ۳۵ دسی بل (dB) کاهش داده و محیطی آرام و دلنشینی را برا ی زندگی فراهم می کند.

یکی از مهمترین عوامل تلفات انرژی حرارتی ساختمان ها عبور گرما از شیشه تک جداره و نشت هوای گرم به بیرون از طریق درزهای درب و پنجره تک جداره است. با استفاده از پنجره هایی با شیشه های دو جداره و قاب استاندارد درزبندی شده می توان تا حد زیادی از تلفات انرژی گرمایی در ساختمان ها جلوگیری کرد.

ایا دلیل عرق نمودن بعضی شیشه های دوجداره نبود گاز ارگون در بین انها است؟

تاثیر واقعی گاز آرگون کاهش اتلاف انرژی از طريق رسانش است. زيرا ضريب انتقال حرارتی گازهای خنثی و سنگین تر از هوا ، پائین تر است. بنابراین انتقال حرارت در چنین شیشه دو جداره ای کمتر است. بطور کلی با دوجداره کردن اصولی و استفاده از چسب های اولیه و ثانويه به صورت اتوماتیک که امکان نفوذ هوا را به محفظه بین دوجداره سد کند، احتمال تعرق شیشه دوجداره فوق العاده ضعیف می شود. شاید منشاء این باور را بتوان به تولیدات کارگاهی دستی نسبت داد که عموما در آن ها امکان دوجداره سازی به شیوه اصولی و تزريق گاز های خنثی و آب بندی مناسب وجود ندارد. در واقع آنچه که موجب میشود در شیشه های دو جداره ای که به صورت اتوماتیک تولید میشود تعرق در سطح شیشه صورت نگیرد وجود مواد رطوبت گیری است که درون Spacer یا فاصله انداز قرار دارد. امکان استفاده از مواد رطوبتگیر در شیشه های دوجداره ای که به صورت دستی تولید میشود، وجود ندارد. همچنین آب بندی کامل شیشه نیز به صورت دستی میسر نمیباشد.

وجود خلاء مابین شیشه های دوجداره بهتر است یا تزریق گاز ارگون؟

ایجاد خلاء مابین شیشه های دوجداره باوری نادرست است که ازنظر علمی هم ممکن نیست. زيرا تفاوت فشار گاز بین دوجداره و فضای بیرون موجب تاب برداشتن شیشه های دو جداره می شود، همچنین اگر فشار گاز بین دو شیشه از فشار هوای بیرون بیشتر باشد نیز، شیشه تاب برمیدارد و این مسئله از نظر علمی رد شده است.

تفاوت شیشه های دوجداره دستی و کارگاهی با شیشه های تولید شده صنعتی در کارخانه چیست؟

در شیشه های دوجداره صنعتی و ساخته شده توسط کارخانه از شیشه های فلوت درجه یک استفاده میشود. شیـشه فـلوت به اندازه بزرگ ( جام شیـشه ) تولیـد می شود که بر اساس نیاز به اندازه های کوچکتر تقسیم می گردد. در شیشه های دوجداره غیر استاندارد عموماً از شیشه های فلوت (شیت) استفاده می گردد که از نظر استاندارد قابل غیاث با شیشه فلوت نمی باشد . شیشه شیت می تواند دارای موج، جوش و یا نقطه های بسیار ریز در آن باشد که به طور عادی به چشم نمی آید و با دقت فراوان دیده میشود. همچنین شیشه شیت به علت ناهماهنگی و ترکیب نا متعادل مواد در سطوح مختلف شیشه خواص عایق بودن ، ایمنی ،شفافیت ، ورودی نوری مطلوب و… را پایین می آورد.

تاثیر گاز ارگون بین شیشه دوجداره

گاز آرگون نسبت به هوا سنگین تر است لذا در موقع تزریق گاز، عمودی بودن شیشه و فشار تزریق بسیار مهم می باشد. کاهش شدت صوت توسط گاز آرگون به میزان ۳-۵ دسیبل می باشد (دسیبل واحد صوت می باشد و ۶۰ دسیبل به بالا برای شنوایی مضر است) کاهش صدا در دو شیشه ۶ میل و ۴ میل با فاصله ۱۲ سانتی متری حدودا ۵۵ دسیبل می باشد.

تاثیر گاز ارگون در شیشه دوجداره

تزریق گاز آرگون باعث خروج هوا از بین دو شیشه شده و نبود هوا در شیشه باعث جلوگیری از رد و بدل شدن صدا, سرما و گرما است. استفاده از اسپیسر های خم (اسپیسر آلومینیوم که به صورت قاب بین دو لایه شیشه فاصله می اندازد) بسیار مهم بوده به صورتی که اسپیسر های کات (گوشه های خم نشده و توسط گونیا به هم مرتبط می شود) در ضلع ها باعث هدر رفتن گاز داخل شیشه می شود.