,

تعویض و نصب درب پنجره دوجداره

تعویض پنجره های قدیمی با پنجره دوجداره در کرج

تعویض و نصب درب پنجره دوجداره

یکی از مزایای بسیار مهم درب و پنجره دوجداره امکان نصب آن بر روی درب و پنجره های قدیمی و آهنی می باشد که به ساده ترین شکل ممکن انجام می گیرد. تعویض و نصب درب پنجره دوجداره بر خلاف دیدگاه مردم در زمانی کوتاه, بدون بنایی, خرابی و هزینه های سرسام آور انجام می گیرد. به طور کلی استفاده از پروفیل های بازسازی در پنجره های آهنی و قدیمی نیاز به تخریب نداشته و به راحتی روی فرم پنجره آهنی و یا الومینیومی سوار شده و نمای پنجره را تحت پوشش قرار می دهد و هم چنین درب پنجره دوجداره به راحتی عایق شده و در زمان کوتاه و سهولت عملیات نصب انجام می شود. در بیشتر موارد در تعویض و نصب درب پنجره دوجداره از پروفیل با لبه ال شکل استفاده می گردد که خود علاوه بر عایق بودن مناسب تر ، فریم پنجره قدیمی را نیز تحت پوشش قرار می دهد و باعث زیبایی و عدم دیده شدن پنجره های قبلی می شود.

تعویض و نصب پنجره دوجداره

تعویض و نصب درب پنجره دوجداره

پس از ارسال پنجره‌ها و شیشه‌های مربوط به آنها از سوی کارخانه به محل تعویض, نصب و توزیع آنها در طبقات بر اساس کدگذاری، مرحله نصب آغاز می‌گردد. نصب پنجره دوجداره شامل تمیز کردن محل نصب, تعیین محل پیچهای اتصال پنجره بر روی دیوار(جنس پیچ ها با توجه به جنس دیوار انتخاب می گردد), سوراخ کردن چارچوب, تراز افقی پنجره بدین صورت که پس از قرارگیری پنجره در موقعیت افقی مناسب با قرار دادن تراز روی ستونها در حالت عمودی قرار گرفته، در همان وضعیت سوراخهای اولیه ایجاد و پیچ می شود و پیچ های مربوط به آن بسته می‌شوند.سپس فاصله بین چارچوب پنجره دوجداره و دیوار که در حدود یک سانتیمتر است را با فوم‌های مخصوص پر می‌کنند. این فومها ۶ تا ۷ برابر افزایش حجم پیدا می‌کنند و با این افزایش حجم، کلیه فرورفتگی های پشت چارچوب پنجره دوجداره و فاصله بین دیوار و پنجره را پر می‌نماید. مرحله بعد استفاده از سیلیکون است که  در سمت بیرون پنجره دوجداره بدون هیچ شرطی لازم است در مرحله آخر نوبت به شیشه اندازی می رسد که ابتدا محل نصب و شیشه را تمیز کرده و شیشه را در چارچوب قرار می دهند.

پنجره دوجداره

اهداف و مزایای تعویض و نصب درب پنجره دوجداره

– پل سرد به هیچ‌ وجه تشکیل نشود. منظور از پل سرد عبارتست از یک جسم فلزی که یک سر آن در محیط بیرونی و سر دیگر آن در محیط درونی است و میتواند حرارت را به روش رسانایی از سمت گرم به سمت سرد منتقل نماید .

– قابلیت انبساط و انقباض که در اثر تغییر دما اجتناب ناپذیر است را به شیشه بدهد و در مقابل آن ممانعت نکند.

– درزهای اتصال پنجره دوجداره upvc به چارچوب کاملا” بسته باشد.

– از رد و بدل شدن حرارت و صوت جلوگیری کند.

– پنجره به راحتی باز و بسته شود.

– هیچ گونه نم و رطوبت روی جداره شیشه و پنجره دوجداره ایجاد نشود.